MØTEPLASS (pårørende)

En møte plass for pårørende som har/hatt, rus/psykiske problem i nære relasjoner. Der treffes vi for å få forståelse og løfte hverandre videre i hverdagen. Som igjen kan medføre at […]