Loppemarked

Snåsa sanitetsforening, stort årlig loppemarked over to dager. Servering, handle torg og en møteplass.