Planbussen, Sentrumsutvikling

Åpent innspillsmøte for sentrumsutvikling Hvordan gjøre Snåsa sentrum mer attraktiv, for oss som bor i Snåsa, for nye innbyggere, for næringslivet og besøkende. Planbussen og arkitektstudentene vil med bakgrunn i […]