Event Series Seniorkor

Seniorkor

Seniorkor er et kor for sangglade eldre over 70 år. Annahver tirsdag møtes de i Soknestuggu for en sangstund og kaffetreff. Organist/Kantor Magne Emberland leder gruppen.

Event Series Babysang

Babysang

Annahver uke er det babysang i Snåsa menighet. Sang, musikk og bevegelser for mor/far og baby. Velkommen i Soknestuggu, kl. 12:00. Etter sang er det kaffe.

Event Series Fredagsklubb

Fredagsklubb

Fredagsklubb for barn fra 1. til 4. klasse, arrangert av Snåsa menighet. Hobby og lek, samling med fortelling og sang. Oddetalsuker på fredag, rett etter skoletid. Velkommen til alle barn!!

Torgdag på Husmannsplassen Sandmoen

Torgdag på Sandmoen husmannsplass. Salg av bl.a. grønnsaker, frukt, honning, lefser, kjøttprodukt, sløyd og tekstilprodukter. Rømmevafler, kaffe og loddsalg