Åpent elgmøte på Snåsa hotell

ÅPENT ELGMØTE. Onsdag 14.september kl. 19.30 på Snåsa hotell. Program: • Gjennomgang av hjorteviltforskriften v/ Erik Lund fra Miljødirektoratet. • Elgforvaltning/avskytingsstrategier v/ Vebjørn Veiberg NINA Vel møtt!   Arr. Snåsa […]

Jubileumsuke Pulsgården 5 år

Pulsgården fyller 5 år! Vi feirer hele uka med gratis trening i styrkesalen og gratis deltakelse på alle gruppetimer. Alle som melder seg inn i september får gratis trening ut oktober.

Babysang

Babysang i biblioteket. Musikk, sang, dans og bevegelse v/ Eleonie Pijl, menighetsarbeider i Snåsa menighet For alle mødre/fedre med små barn mellom 0-2 år.

NÆTTVERKET ( Mental Helse Snåsa)

Mental Helse Snåsa driver et treffsted "NÆTTVEKET" og er åpent hver onsdag mellom kl. 11.00 til 13.00. (kaffe og vaffel) M.H.Snåsa er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblem, […]

Kino

18.00 barnefilm KJÆKEDYRLIGAEN, komedie 20.00 Ticket to Paradise, komedie

Loppemarked

Snåsa sanitetsforening, stort årlig loppemarked over to dager. Servering, handle torg og en møteplass.

Loppemarked

Stort loppemarked med servering, handle torg, møteplass og lotteri.

Eldres Dag /Medlemsmøte

Eldres Dag /Medlemsmøte på KLØVERTUNET. »De syngende Husmødre» fra Namskogan deltar med egne musikere. Allsang, Åresalg og Kaffeservering.   Arr. Snåsa pensjonistlag

Babysang

Velkommen på babysang. En samling for babyer, sammen med mamma eller pappa i permisjon, med sang, rytmeinstrumenter, bevegelser og dans. Din stemme er den fineste som barnet vet om. Velkommen […]

MØTEPLASS

En møteplass for pårørende som har /hatt,rus/psykiske problem i nære relasjoner.Der treffesvi for å få forståelse og løfte hverandre i hverdagen. Som igjen kan medføre at pårørende(akkurat du) kan får […]

NÆTTVERKET (Mental Helse Snåsa)

Mental Helse Snåsa driver et treffsted "Nættverket" . Vi treffes hver onsdag for å snakke om stort og smått som opptar oss.(Kaffe og Vaffel) Mental Helse Snåsa er en medlemsorganisasjon […]