Laster Arrangementer

Tystnaden i Sapmi – ikke lenger stille: kino og seminar

VELKOMMEN TIL ÅRETS VIKTIGSTE SEMINAR PÅ SNÅSA ( 16.00 – 19.00 – inkl. kaffeservering )

Filmen er en dokumentar om overgrep, psykisk helse og fortielseskultur i Sápmi. Overføringsverdien i denne dokumentaren er stor for alle små samfunn og bygder.

Målet er å bryte tausheten, skape endring, formidle kunnskap om tabubelagte temaer og være med å forebygge gjennom økt forståelse, åpenhet og dialog.

Filmen er et samarbeidsprosjekt mellom Paranord film, Mental Helse og SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus), støttet av Stiftelsen Dam.
Det er utarbeidet ulike opplegg for ansatte, ungdom og ordinært publikum.
Arrangørene inviterer til filmvisning og påfølgende foredrag av SANKS og RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

.bilde-tysnaden

Info om aktiviteten

Starter 26. januar 2023 Kl. 16:00

Ferdig 26. januar 2023 Kl. 19:00

Pris 130,-

7760 Snåsa, Norge