Gjevsjøen Fjellgård

Fjellgården Gjevsjøen ligger ved den fiskerike innsjøen Gjevsjøen.

gjevsjoen

Foto: Fykse/Småvollan

Også denne gården ligger nært grensa mot Sverige.  Søndre og Nordre Gjevsjøhatt (rundt 936 og 975 m.o.h.) er karakteristiske fjell ikke langt unna gården. Lengre mot øst ligger Blåfjella i nabokommunen Lierne, der Blåfjellhatten og Midtiklumpen rager rundt 1330 m.o.h.  Gården er ellers omkranset av vide skogsåser og flotte vann.

Gården ble bebodd f.o.m. 1790-årene.  Gårdstun og kulturlandskap vitner om flere hundre års tradisjoner med gårdsdrift samt fiske og fangst.  Tradisjoner som fortsatt holdes i hevd av de som bor der i dag.

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype.  Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Det var både nordmenn og amerikanere med i sabotasjegruppen. Leder for sabotørene var William E. Colby, senere sjef for CIA.  For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene ble det sendt fly fra England og Skottland.  Under et av toktene styrtet et fly på Plukkutjønnfjellet som ligger nordvest for Gjevsjøen.  Alle 12 mann om bord omkom. På stedet der flyet styrtet ble det reist en minnebauta i 1949.  Rype sprengte Tangen bro i Stod og jernbaneskinner i Lurudalen i april 1945.  Få dager før frigjøringen kom det en tysk patrulje til Gjevsjøen.  Det kom til treffninger mellom tyskerne og sabotørene og alle de fem tyske soldatene ble drept.

I august 2000 ble det arrangert en kulturminnemarsj til Gjevsjøen med krigsminner som hovedtema. Marsjruta ble lagt slik at en gikk innom bautaen på Plukkutjønnfjellet. Underveis og vel framme på Gjevsjøen ble det orientert om episoder som hadde skjedd under krigen, og spesielt da operasjon Rype.

Det er muligheter for å leie seg overnattingsplass og få servering.  I likhet med de andre fjellgårdene er ligger forholdene for friluftsliv, jakt og fiske godt til rette.  For å komme til Gjevsjøen kan en gå Gjevsjøstien fra Lille Ismenningen, en tur som tar 6-7 timer.  Eller en kan også her kjøre om Sverige til Bjørkede og bestille seg båtskyss over Gjevsjøen.

Kontaktopplysninger:

Tlf: 74 15 28 27
Mobil: 41 60 85 22
Kontaktperson: Nils Christian Gjefsjø

Del denne siden

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.