Faste-Aksjonsdag med konfirmantene

På lørdag den 25. mars skal konfirmantene arrangere en Faste-Aksjonsdag, til inntekt til årets fasteaksjon. Det skal være en basar-aktig dag, hvor alle i hele bygda får komme, og betale […]