Om Snåsa

Snåsa har alt det heimlengsel er laga av. Et lite samfunn der folk ser hverandre og bryr seg. Der ungene kan løpe trygt mellom husene, og kaffekjelen alltid holdes varm.

En tospråklig kommune med levende samisk språk og kultur. Vakkert kulturlandskap omsluttes av mektig villmark, et eldorado for frilufsliv, jakt og fiske. Av eldgamle tradisjoner og kunnskap om naturens råvarer, har det vokst fram et nyskapende og kreativt næringsliv som tilbyr spennende arbeidsplasser.

I 2012 hadde Snåsa 2154 innbyggere. Det betyr at vi har én kvadrakilometer natur, og i overkant av ett fiskevann hver, så for den friluftsinteresserte er stedet et paradis.

I Snåsavannet, Norges 6. største innsjø, har vi ikke bare en imponerende storørreststamme, men også sjøormen Kudulla. Sjøormen ble fredet av Fylkestinget i Nord-Trøndelag i 1991, og fikk sitt navn etter en høytidelig dåpsseremoni i 2007.

De fleste arbeidsplassene her finnes innenfor landbruk, industri og annen næring utviklet rundt foredling av naturressurser, samt reiseliv, servicenæringen og i det offentlige.

Det finnes dessuten knapt noen kommune i landet som har like aktiv seterdrift som Snåsa, med 21 Setrer åpne for publikum på sommeren.

Vi har et veldig bra skoletilbud, barnehage til alle som søker, og egen samisk skole med internat.

Snåsa er ei kulturbygd, med et aktivt miljø innen sang, musikk, teater og idrett.

Snåsa er en tospråklig kommune, og et knutepunkt for sørsamisk kultur.

 

 

Del denne siden