Friluftsgruppa på tur

Friluftsgruppa er på tur tirsdager fra kl. 11. Gruppa møtes på Snåsa Bygdesentral, Vinje. Følg med Friluftsgruppa Snåsa på facebook for oppdatering om turmål, tidspunkt og oppmøtested.