Joralf Gjerstad

Snåsamannen

Joralf-1

Foto: Kjartan Trana

Joralf Gjerstad er antakelig den mest kjente nålevende snåsningen, hans gjerning som healer og klarsynt er kjent over hele landet, og tusenvis av mennesker har kommet til Snåsa for å få hjelp av Joralf.

Joralf Gjerstad ble født på Snåsa den 11. april i 1926.

Han er gift med Signe, har tre barn og flere barnebarn.

Han arbeidet i mange år som kontrollassistent og virket også som klokker i Snåsa kirke. Hans store interesse for lokalhistorie og da spesielt historien knyttet til Snåsningenes utvandring til Amerika, har ført til at han har skrevet en rekke bøker med lokalhistorisk stoff. Hans store interesse for utvandringen til Amerika er sterkt knyttet opp mot Bernt Julius Muus, grunnleggeren av St. Olav College i Minnesota, USA.

Han har gjennom hele sitt voksne liv vært svært engasjert i bygda bl.a som lokalpolitiker og var også  varaordfører en periode. Han er initiativtaker og igangsetter av en rekke prosjekt og arrangement i bygda.

Han ble hedret med Kongen fortjenstmedalje i 2001.

I 2001 tok han initiativ til å starte Marthe og Joralfs Hjelpefond. Fondet gir midler til lag og organisasjoner som gjennomfører friluftlivsarrangement i Nord – Trøndelag for funksjonshemmede.

Han er mest kjent for sine synske og helbredende evner, og det er blitt gitt ut bøker og laget dokumentarer om ham. Interessen for ham tok virkelig av da Ingar Sletten Kolloens biografi ”Snåsamannen” kom ut i 2008.

Joralf Gjerstads barndomsheim er i dag omgjort til en stiftelse og i 2012 ble heimen åpnet for allmennheten. Heimen er ført tilbake slik den var da Gjerstad var barn og rommer en utstilling med bilder og tekst over Gjerstad liv og virke, og de ulike utmerkelsene han og kona Signe har fått. Man får også se rommet der Gjerstad ble født, og man kan se og oppleve hvordan kjøkken og stuer var i hans barndom.

 

Flere bøker er skrevet om Joralf Gjerstad, og han har også selv utgitt bøker.

Litteraturliste:
Joralf Gjerstad :”Melk og Fløde, Ost og Smør…” Snåsa Meieri 100 år
Joralf Gjerstad: Fra krambu til varehus. Snåsa handelsforenings historie
Joralf Gjerstad: Snåsninger og andre nordmenn i Vesterled – en utvandrerhistorie – 1998
Arvid Erlandsen: Varmt Hjerte og Varme Hender – 2000
Joralf Gjerstad: Det godes vilje – 2004
Joralf Gjerstad: Å stå i lyset – 2006
Ingar Sletten Kolloen: Snåsamannen – 2008
Joralf Gjerstad: Den gode kraften –  2010
Joralf Gjerstad: De gode gjerninger – 2012

Del denne siden