Om Snåsaportalen

Snåsaportalen www.snasa.no eies av Snåsa Næringsforum (SNF) og SNF er ansvarlig for det redaksjonelle innholdet på portalen. Portalen er utviklet i tett samarbeid med Snåsa kommune.

Visjon:

Bringe Snåsa ut i verden – gjennom å utvikle portalen til å bli en informasjons- og markedsføringskanal på internett som presenterer “HVA som SKJER” og “HVA som FINS” i Snåsa.

Målgrupper:

– Besøkende til Snåsa

– Innbyggere i Snåsa

– Potensielle innflyttere til Snåsa

Snåsaportalens mål er å:

1.Bli det naturlige førstevalg for målgruppene når de skal skaffe seg informasjon om «HVA SKJER» og «HVA FINS» i Snåsa, gjennom å samle helheten av privat næringsliv, frivillige lag og organisasjoner, kommune og andre offentlige institusjoner til å benytte Snåsaportalen til informasjon om og markedsføring av sin virksomhet.

2.Bygge Snåsa som merkevare og gjennom dette økt omsetning og lønnsomhet i næringslivet, økt oppslutning om bygdas rike organisasjonsliv og deres aktiviteter, øke attraktiviteten til Snåsa som reisemål og bosted. Og gjennom dette bidra til vekst og utvikling av Snåsasamfunnet.
Del denne siden