Starte bedrift i Snåsa

Går du med en drøm eller planer om å starte din egen virksomhet?

I Snåsa ligger forholdene godt til rette for å starte egen virksomhet! Næringsliv og kommune samarbeider tett for å legge forholdene til rette for at Snåsa skal være et attraktivt sted å starte ny virksomhet.

Snåsa har satset på utbygging av bredbånd. Fiberkabel med stor kapasitet er bygd ut i de sentrale områdene av bygda og bygges nå også ut i noen av grendene.

Snåsa ligger innenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet, som gir enda bedre muligheter for bistand og støtte fra Innovasjon Norge sine programmer og virkemidler.

Snåsa har et eget kommunalt næringsfond, eget kraftfond og tilgang til regionalt utviklingsfond for Indre Namdal, som brukes til å bistå gründere og bedrifter med støtte til utviklingsprosjekter.

Snåsa har redusert arbeidsgiveravgift på 6,4% som skal stimulere til etablering og utvikling av næringsliv.

Snåsa er medlem at Innherred Reiseliv som bistår reiselivsnæringen med markedsføring av Snåsa som reisemål.

Snåsa kommune har en sterk stab innenfor næringsutvikling, med sterke fagmiljøer innenfor jorbruk og skogbruk, samt en egen næringssjef som skal bistå og legge forholdene til rette for øvrig næringsliv.

Snåsa har en aktiv næringsforening. Snåsa Næringsforum er en medlemsforening for næringslivet i Snåsa som jevnlig har faglige og sosiale aktiviteter for medlemmene, samt jobber med fellesprosjekter for næringslivet og er et talerør for næringslivet opp mot kommune og andre offenlige etater.

Snåsa har også flere aktive fagorganisasjoner innenfor primærnæringene. Disse har nå etablert Snåsa Landbruksforum som et utviklingsarena og samarbeidsarena for utøvere av primærnæringer i Snåsa

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan få bistand til å starte bedrift i Snåsa eller utvikling av din forretningsidè?

Ta kontakt med næringssjef Hallvard Sandnes på telefon 74 13 82 73, mobil 900 16 662 eller e-post: [email protected].

Del denne siden