Skoler & Barnehager

Snåsa har et bredt barnehage og skoletilbud!

 

Barnehagene i Snåsa

I Snåsa er det full barnehagedekning, og vel så det. Det finnes barnehager i nærmiljøet i alle grendesentrene Agle, Breide og sentrum. Familier som søker plass til barna sine i barnehage kan dessuten velge mellom barnehager med ulik pedagogisk innhold og størrelser.

– Snåsa Barnehage – Kommunal barnehage med avdelinger både i sentrum (Vinjebakken) og på Breide.

– Suaja Maanagierte – Kommunal sørsamisk barnehage som er lokalisert i sentrum (ved Aarjel Saemiej Skuvle)

– Snåsa Montessoribarnehage – Privat barnehage som drives av Snåsa Montessoriforening. Lokalisert på Agle.

– Lillemarka Familiebarnehage – Privat barnehage som drives av Laila Nyborg Saur. Lokalisert i sentrum.

Det er samordnet opptak til barnehageplasser for alle barnehager i Snåsa. Mer informasjon om opptak og søknadsskjema finnes på www.snasa.kommune.no.

 

Skolene i Snåsa

Snåsa har også et godt skoletilbud med flere valgmuligheter både i størrelse og pedagogisk tilbud:

– Snåsa Skole – Kommunal barne- og ungdomsskole for hele Snåsa lokalisert i sentrum.

– Aarjel Saemiej Skuvle – Kommunal sørsamisk skole for hele Snåsa og for sørsamiske elever fra andre kommuner, lokalisert i Snåsa

– Snåsa Montessoriskole – Privat skole for hele Snåsa som drives av Snåsa Montessoriforening og er lokalisert på Agle.

 

Del denne siden