Jakt & fiske

For deg som elsker friluftsliv er Snåsa et eldorado.

friluftsliv 800x218

Her finnes over 2000 kvadratkilometer å boltre seg på, alt fra de djupe granskoger til de helt snaue fjell uten en busk og det koster ikke skjorta verken å gå på jakt eller å fiske.

For den fiskeinteresserte er det ikke nødvendig å dra til fjells. 118 kvadratkilometer Snåsavatn ligger der speilblank og venter. Her er det fin fisk og også stor fisk.Det finnes mer enn to tusen fiskevatn å velge mellom. Det er tatt ørret på opp til 12 kilo i Snåsavatnet og har en egen storørretstamme på lik linje med Mjøsa.

Mellom de mange fjell og høydedrag vil du ofte se at det blinker fra en krusende blå vannoverflate. Snåsa har store muligheter for alle kategorier av fiskere. Området er stort og variert og rommer svært mange vann og lange elvestrekninger. Ørret er den vanligste fiskearten i Snåsafjella, men i en del vann finnes også røye og noen steder vil du kunne få lake på kroken.

Årlig felles det rundt 350 elg og et bra tall med ryper. Annet jaktbart vilt er det også i godt monn.

jakt 800x220

I Snåsas fjellområder er det store statsallmenninger som Snåsa Fjellstyre forvalter og legger til rette for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og annet friluftsliv. Statsallmenningene i Snåsa er totalt på over 1400 kvadratkilomenter.

I indre deler av kommunen mot riksgrensa finner vi Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark, den tredje største nasjonalparken i landet. I Snåsa har vi også en god del rovvilt som gaupe, jerv, bjørn og streifdyr av ulv.

 

Del denne siden