Sør-samisk hovedstad

Snåsa er et senter for sørsamisk befolkning, språk og kultur og er på mange måter en sørsamisk “hovedstad” i Norge.

Sorsamisk-kultur-og-tradisjon-som-reiselivsprodukt

Snåsa er to-språklig kommune der sørsamisk er en av de offisielle språkene. I Snåsa finnes det en rekke sørsamiske institusjoner og organisasjoner:

– Suaja Maanagierte – Kommunal sørsamisk barnehage

Aarjel Saemiej Skuvle – Kommunal sørsamisk skole

– Sameinternatet – Kommunal innkvartering av utenombygds elever i den sørsamiske skolen

Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter

– Gïelem nastedh – Sørsamisk språksenter

– Duodjeinstituhtta avd. Snåsa – avdelingskontor for Stiftelsen Duodjeinstituhtta

Samediggi / Sametinget avd. Snåsa  – Folkevalgt organ for samene i Norge

Fylkesmannens Reindriftsforvaltning – Statlig regional fagmyndighet i reindriftsforvaltningen

NRK Sàpmi avd. Snåsa – regionkontor for NRK Sapmi

SANKS avd. Snåsa – Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus

– Samisk rådgivningstjeneste i helse-og sosialspørsmål

 

Del denne siden