Litteraturliste

Bokkolasj2

I fjelli – minner og meninger fra et langt liv i Snåsa
av Oddvar Åsvoll

Opplevet og hørt – overtro og bjørnehistorier  
av Otto Schulz 

Jillie Dåvnere – ørretfiske i Snåsafjellene 1978- 1984
av Hans Dedekam m/flere

Gjevsjø-gubben 
av Helge Kjenstad

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker – blå fjell og gylne drømmer 
av Aune/Johansen/Trana

Norges nasjonalparker – Gressåmoen
av J. Sandnes

Om Sneaasen  
av S. B. Brun 

Snåsavatnet – natur- kultur-historie
av J. Sandnes

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu
Bruaset med artikkel fra fjellgården  Gaundalen

Kumur 
årskrifter utgitt av Snåsa historielag med historiske artikler fra bygda

Mikkjel Fønhus har lagt handlinga i “Villmarksoteren” til Seisjødalen i Snåsa

Det siste året har det kommet to historiske bøker om jernbanetida i Snåsa:

Blant slusker og kokker
av S. H. Jørstad

Lurudalen – stein-svette-slit
av H. Formo

Del denne siden