Gjefsjøen Fjellgård

Fjellgården Gjefsjøen ligger ved den fiskerike innsjøen Gjevsjøen.

gjevsjoen

Foto: Fykse/Småvollan

Også denne gården ligger nært grensa mot Sverige.  Søndre og Nordre Gjevsjøhatt (rundt 936 og 975 m.o.h.) er karakteristiske fjell ikke langt unna gården. Lengre mot øst ligger Blåfjella i nabokommunen Lierne, der Blåfjellhatten og Midtiklumpen rager rundt 1330 m.o.h.  Gården er ellers omkranset av vide skogsåser og flotte vann.

Gården ble bebodd f.o.m. 1790-årene.  Gårdstun og kulturlandskap vitner om flere hundre års tradisjoner med gårdsdrift samt fiske og fangst.  Tradisjoner som fortsatt holdes i hevd av de som bor der i dag.

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjefsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype.  Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Det var både nordmenn og amerikanere med i sabotasjegruppen. Leder for sabotørene var William E. Colby, senere sjef for CIA.  For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene ble det sendt fly fra England og Skottland.  Under et av toktene styrtet et fly på Plukkutjønnfjellet som ligger nordvest for Gjefsjøen.  Alle 12 mann om bord omkom. På stedet der flyet styrtet ble det reist en minnebauta i 1949.  Rype sprengte Tangen bro i Stod og jernbaneskinner i Lurudalen i april 1945.  Få dager før frigjøringen kom det en tysk patrulje til Gjefsjøen.  Det kom til treffninger mellom tyskerne og sabotørene og alle de fem tyske soldatene ble drept.

Det er muligheter for å leie seg overnattingsplass og få servering.  I likhet med de andre fjellgårdene er ligger forholdene for friluftsliv, jakt og fiske godt til rette.  For å komme til Gjefsjøen kan en gå Gjefsjøstien fra Lille Ismenningen, en tur som tar 6-7 timer.  Eller en kan også her kjøre om Sverige til Bjørkede og bestille seg båtskyss over Gjevsjøen.

Kontaktopplysninger:

Tlf: 74 15 28 27
Mobil: 41 60 85 22
Kontaktperson: Nils Christian Gjefsjø

Del denne siden