Holden Fjellgård

Fjellgården Holden ligger ved innsjøen Holden like ved svenskegrensa.

holden

Holdens opprinnelse og eksistens henger sammen med trafikken som har gått forbi gården langt bakover i tida.  Her var terrenget relativt lågt uten lange fjelloverganger, og vinterstid var de mange vatn som ligger på rekke og rad som gav god kjørelei.

Før Holden ble bebygd sier en hardnakket tradisjon at byttehandel mellom snåsninger og kallsokninger foregikk ved Hallarn, et berg nær stien mellom Holden og Grønningen.  Snåsningene kom med smør, korn og sild, jämtene først og fremst med jernvarer. Det ble også byttet hester på Hallarmarknaden.

Holden hadde fast bosetning i 1778 og det kan heller ikke utelukkes at det bodde folk der før den tid.  Etter at Holden ble ryddet foregikk handelen på gården. Snåsningene kjørte varer innover med hest, og hvis det ikke klaffet slik at jämtene var der samtidig, ble varene lagt igjen til det passet jämtene å hente dem. Ofte kunne snåsningene være 12-15 kjørere i lag, så det var et stort følge som la ut på den 10-15 timers lange turen. Rundt 1880-årene tok handelen nærmest slutt da kommunikasjonene i Jämtland bedret seg og det ble naturlig at trafikken fulgte andre leier.

I september i år ble det for første gang arrangert et grensetreff mellom jämter og snåsninger ved Hallarn og på Holden. Temaet for treffet var nettopp den byttehandelen som sies å ha funnet sted først ved Hallarn og senere på Holden.  At det foregikk handel på Holden på 1800-tallet er godt dokumentert, men handelen tidligere ved Hallarn er det vel bare muntlig tradisjon for.  Mange kom til fjells denne septemberdagen for å få ei orientering om gamle tiders handel og også høre nytt om interessante mineralfunn i området.  (Kleber, talk, magnestitt m.v.)

Holden er i dag ubebodd. Gården eies av Statsskog som driver utleie av våningshuset og buret til overnatting.  Også Nord-Trøndelag Turistforening disponerer et hus på Holden, bekkstuggu.  Til sammen er det over 30 sengeplasser på gården.  Besøkende på Holden benytter området først og fremst til friluftsliv, jakt og fiske.  Båt følger med i utleien.  I fjøset har Statsskog ordnet et lite gårdsmuseum med gjenstander som ble brukt på gården før i tida.

Alternative måter å komme seg til Holden er: Til fots fra Grønningsgrubba (ca. 4,5 time), båtskyss langs Grønningen og til fots den siste biten (ca. 2,5 time) eller med bil om Verdal og Sverige (vel 20 mil) og evt. båtskyss over innsjøen Holden (20 min.)

Del denne siden