Fiske i Snåsavatnet

Fiskeopplevelser på Norges sjette største innsjø!

Snåsavatnet er Norges 6. største innsjø, den ligger i to kommuner: Snåsa kommune og Steinkjer kommune. Vatnet er fire mil langt. Snåsavatnet er drikkevannskilde for omtrent 1500 mennesker som bor rundt vannet.

Snåsavatnet er regnet som et meget godt fiskevann med ørret, røye, ål, trepigget stingsild og lake. Fangstrekorden på ørret skal være på 12,7 kilo fra 1988. For å fiske i Snåsavatnet må man kjøpe fiskekort.

Snåsavatnet er et menneskepåvirket kulturlandskap. Jord og skogbruk har formet landskapet gjennom alle tider. I perioder har vatnet også vært en viktig transportvei, både for folk og for gods. Det pågikk fløyting i vassdraget fram til 1971. Snåsavatnet og områdene rundt har store natur og kulturverdier som det er viktig å ta vare på. Et vakkert estetisk element er øyene og buktene i ”yttervatnet”. Øyer og holmer er sårbare, og ferdsel og aktivitet må skje her med omhu.

Her kjøper du fiskekort:

Kjøp fiskekort hos Snåsavatnet grunneierlag på Inatur. 

Coop Byggmix Snåsa, Coop Marked Brede, Oldernes Gård, Vegset Camping og Snåsa Hotell.

Det sies at det skal bo en sjøorm i Snåsavatnet, den ble døpt av fylkestinget den 19.6.08. Kudulla ble navnet, og er tuftet på det gamle navnet til Snåsavatnet.

Opplev fiske på Snåsavatnet med Holum Fisketurer

Holum Fisketurer tilbyr ørretfiske med innlagt strandhogg med mat og drikke. Utleie av båt med motor. Ta kontakt og spør etter pakketilbud (eks.: fiske, mat og Harøya besøk)

 

Del denne siden