Fiske i Statsallmenningen

Med et enkelt fiskekort kan du fiske på all statsallmenning i Snåsa, med nærmere 2000 fiskevann og mange elver å velge mellom. Mange av fjellstyrets utleiehytter ligger veldig fint i terrenget i forhold til fiske.

Mellom de mange fjell og høydedrag vil du ofte se at det blinker fra en krusende blå vannoverflate. Snåsa har store muligheter for alle kategorier av fiskere. Området er stort og variert og rommer svært mange vann og lange elvestrekninger.

Ørret er den vanligste fiskearten i Snåsafjella, men i en del vann finnes også røye og noen steder vil du kunne få lake på kroken. Noen vann har jevnlige besøk av sportsfiskere, men her finnes også mange vann som du kan ha helt for deg selv i flere døgn. Storfisk kan fås i de fleste vann, men fiskens snittstørrelse vil variere mellom ulike vann. Normalt vil det være slik at desto høyere opp i fjellet du kommer, desto større er sjansene for å få jevn stor fisk. Om du er på jakt etter storfisk vil du ha gode muligheter for å finne ditt “hemmelige vann” her i Snåsafjella.

Et tips er å oppsøke noen av de små vatna uten navn på kartet. Snåsa fjellstyret drev i mange år aktivt med utsetting av ørretyngel, og det ble da satt fisk i mange små fjelltjønner. Her har du virkelig sjansen til å treffe på noen virkelige sværinger!

Skal du ta med minstemann på fisketur, vil dere trives ved et av flere tjern og sjøer med en tett fiskebestand. Om fisken er litt småfallen, så kompenseres det ved at man ofte får et større antall. Flere vann ligger nært bilveg slik at turen dit ikke blir for anstrengende.

Veibeskrivelse

For å komme til statsalmenningene i Snåsa, kan en ta av E6 ved Vegset, eller følge fylkesveg 763 fra Steinkjer:

– Roktdalen og Grønningsområde nåes ved å ta av fylkesvei 763 på Breide i retning Imsdalen.

– For å komme til de østre områdene, Lurudalen og Storåsen, følges veien fra Snåsa sentrum til Agle og følger skilting derfra.

– For å komme til Bangsjøene går det skogsbilvei fra fylkesvei 17, i retning Bangdalen.

Båtutleie

Fjellstyret har mange båter som leies ut, enten sammen med fjellstyrehyttene eller som egne utleiebåter. Med unntak av Ryplihytta, så er det naust og båt ved alle fjellstyrehyttene. Disse båtene er forbeholdt de som leier hytte, og inngår i hytteleia. Det er også lagt ut flere båter som kan leies enkeltvis.  Leieprisen er kr. 120,- pr døgn,og nøkler hentes hos utleier.

Overnatting

Snåsa fjellstyre har 11 utleiehytter som ligger attraktivt til i fjellet som gode utgangspunkt for jakt, fiske og fjellvandring både sommer og vinter. Dette er selvbetjente hytter som må bestilles før du drar på tur. Hyttene har alt av utstyr, og det eneste du trenger å ha med er sovepose og personlige saker. Fjellstyret kan tilby alt fra hytter ved bilveg som er tilrettelagt for rullestolbrukere, til hytter som ligger mange timers gange langt til fjells.

Gå inn på siden til Snåsa fjellstyre for oversikt over utleiehytter kjøp av fiskekort, og annen info.

Fiskekort for statsallmenningene på Snåsa kan du enkelt kjøpe over internett HER.
Mer info>> Snåsa Fjellstyre
Del denne siden