Breidesmoen husmannsplass

De første husmennene flyttet til Breidesmoen i 1840 og siden har det bodd folk der helt til i 1996 da, Agnar Bredesmo, den siste som bodde på Breidesmoen døde. Hans arvinger overlot i 1997 tunet og bygningene til Breidesmoen AL.

Breidesmoen er en fin plass å komme til. Husene der er omtrent slik de ble bygd i forrige århundre, og har blitt renovert de siste årene. Rundt tunet står våningshus, fjøs og kornlåve. Ved den gamle kornlåven er det ei stor og staselig bjørk. Like øst for tunet ligger buret, og litt lenger øst ved gårdsveien ligger sommerfjøset. Rundt tunet ligger skogteigen, med gravhauger og en bautastein.

Breidesmoen var tidligere husmannsplass under gården Sør-Brede på Vestbygda i Snåsa kommune. Bredesmoen består i dag av ca. 40 mål dyrket mark, for det meste sandjord og 70 mål skogland. Bruket ligger på sørsida av Jørstadelva. I dag er det bru så en kan kjøre helt fram til småbruket. Tidligere måtte en krysse elva for å komme dit.

Det er også mulig å leie husrom på Breidesmoen.
Ta kontakt med leder i stiftelsen Breidesmoen AL:
Sonja Leksås: 99 01 24 33

Del denne siden