Plukktjønnfjellet minnepyramide

Krigsminnesmerket over falne soldater under krigen. (FOTO:Hallvard U. Smestad)

Krigsminnesmerket over falne soldater under krigen. (FOTO:Hallvard U. Smestad)

Flyulykken: Natten mellom den 6. og 7. april 1945 ble det gjort et siste forsøk på å sende forsterkninger inn til Gjevsjøen fjellgård. Flyet skulle ha med ekstra personell og utstyr til de norske og amerikanske soldatene som bodde på Gjevsjøen. Dette var soldater som var med i sabotasjehandlingene mot tysk transport rundt om i Trøndelag, deriblant sabotasjen av Jørstadbrua (Operasjon Rype). Det var dårlig vær natt til 7.april 1945. De som skulle motta flyene hørte flyduren tidlig på morgenen, men lyden stoppet brått, noe som kunne tyde på en ulykke.

Det var Bengt Jåma som fant flyvraket da han var på vei til Björkede. Han så over til Plukkutjønnfjellet da han var ved Vivassfiskløysa, og la merke til noe som glitret som store steiner der borte. Jåma fant fire omkomne og flyrester, og dro raskt ned til Gjevsjøen for å melde fra om ulykken.

Dagen etter dro major William E. Colby (senere sjef for CIA) med flere opp til fjellet for å samle opp de omkomne. Langeland meldte fra den 25. april at:

”Totalt 12 begravet nær flyet. Minnesermoni avholdt. Blider tatt. Alle drept momentant. Flyet gikk vestover i sirkel for å droppe da det traff Plukkutjønnfjellet. Det sklei nedover skråningen og ble sprengt totalt i stykker”.

Flyet som styrtet kom fra 492nd Bombe Group, med kodenavn ”Carpet-bagger”, som hadde base i Harrington, England.

Minnesmerket: Det var Herbert Helgesen som tok initiativet til å lage minnestøtten på fjellet. Minnesmerket viser navnene til de omkomne, og ble avduket i 1949. Det har blitt holdt flere minneseremonier ved støtten i de senere årene.

Kilde: Skjei, Jarle (1995) Operasjonene Woodlark og Rype. Et 50-årsminne. Snåsa: Alstad trykkeri AS. Utgitt av komiteen for Jørstadelva Krigsminne.

 

Del denne siden