Krogsgarden

krogsgarden-624x415

Foto: snasanytt.no

Krossgarden ligger på en bergknaus rett ved Snåsa stasjon. Husene ligger i et ganske romslig firkanttun. Omkring dette tunet er det plassert to låner, den nedre og den øvre, to stabbur, mastu og driftsbygning i vinkel der hovedfløya er et gammelt steinfjøs med låve over. Utenom tunet er det to store stabbur. Gården har trolig eksistert siden middelalderen, da under navnet Hov, og ble trolig flyttet hit fra nabotomta til Vinje prestegård, det som i dag er kirkegården.

Mange betydningsfulle personer har bodd og virket i Krossgarden. Lensmannslåna har fått navnet fordi en lensmann bodde der på 1800-tallet, og doktorlåna etter doktor Muus som bodde der og hadde kontor i låna så seint som på 1960-tallet. Han var en dyktig lege og svært eksentrisk. Mange gode historier er blitt fortalt om hans spesielle sans for humor. En av dem er at han skal ha hatt et kranium stående på pianoet i stuen. Dersom han fikk gjester som kjedet ham, trakk han opp en fjær på kraniet og fikk det til å gjespe. Dette fikk gjestene til å forsvinne nokså kvikt.

Familien Muus forsynte også snåsningene med prester i flere generasjoner og har stått sentralt i norsk utvandrerhistorie ved at Bent Julius Muus, som grunnla St.Olaf College i Minesota, emigrerte til USA. Gården er – sammen med prestegarden Vinje – den mest sentrale gården i det gamle Snåsa. Trolig er det den gamle garden Hov som skiftet navn i middelalderen. Tunet lå den gangen helt inne på det som i dag er kirkegården. Prestegården Vinje lå den gangen også nærmere kirka. Det gamle navnet Krossgarden vitner også om ei slik tilknyting. Senere bli navnet endret til Krogsgården.

Bygningsmiljøet skriver seg fra 1700-talet og tunet skal ha blitt flyttet i 1746. Eier den gangen var Herr Poul Muus, samemisjonær og prestesønn, som var sokneprest i Snåsa til han døde i 1766. Han var andre, eller tredje generasjon Muus som eide gården. Han solgte gården i 1756 til Ingebrigt Eriksen Aun. I april 1767 tok løytnant Petter Johan Muus tilbake gården på odel. Sønnen Broder Nicolai overtok i 1798. En arv i 1810 skal ha berget han økonomisk. Sønnen Ingebrigt hadde garden alene fra 1822. Dette innledet det en kan kalle den klassiske tida på Krossgarden – i over et århundre ble Krossgarden eller Krogsgården sentrum for familien Muus. Ingebrigt var med i Snåsas første formannskap og var ”viceordfører” i 1838.

Under den 2. verdskrigen var tunet okkupert av tyskerne og man kan enda finne gravsteinen til en tysk soldat som ligger bak den ene låna.
Siden 1993 er det ei stifting som har hatt avsvaret for tunet. De har satt i gang noe vedlikeholds- og utbedringsarbeid, men har manglet økonomi for arbeidet. Nå har stiftelsen blitt avskaffet og erstattet med Krogsgården BA. Laget har en intensjonsavtale med Grong Videregående skole, tømrerlinja, som skal sikre gratis arbeidskraft i mange år framover. Krogsgården BA stiller husene til disposisjon som øvingsobjekt etter en fastsatt plan. I de siste årene har også ulike arrangementer blitt holdt på Krogsgården, blant annet ”sommerkauken”, som har dratt mange besøkende.

Del denne siden