Bergsåsen naturreservat

Bergsåsen er en markert kalkrygg som ligger sentralt i Snåsa. Området har flere kulturminner, men er mest kjent for sin store og mangfoldige orkidéflora. Selve kalkforekomsten som ligger på et konglomera, antas å være dannet i Ordovicisk tid for ca 450-500 millioner år siden. Her vokser en av de vakreste ville urter vi har i landet –  marisko (Cypripendium calceolus). En annen raritet, flueblom (Ophrys insectifera), vokser også i området. Det er også påvist ytterligere 14 forskjellige orkidéarter i Bergsåsen. Området ble ved kongelig resolusjon av 9. desember 1977 fredet som naturreservat og plantefredningsområde. Hovedmålet med fredningen er å bevare det særegne plantelivet som finnes på Bergsåsen.

Snåsas kommunevåpen viser denne orkidéen forgylt med blå bakgrunn. Det er registrert 17 orkidéarter i hele Snåsa. Også i Finsåsmarka – vest i kommunen – er det et godt orkidéområde med rike forekomster av marisko. Orkidéen marisko ble registrert i Snåsa allerede i 1769 av biskop Johan Ernst Gunnerus. I Snåsa kalles blomsten i dagligtale for fruesko, og er en midtsommer-attraksjon som kommunens innbyggere er stolte av å kunne vise fram til besøkende. Den fremste kjenneren av plantelivet i Bergsåsen og Finsåsmarka, professor Olav Gjærevoll, brukte i en årrekke disse områdene som eksursjonsmål for botanikerstudenter på grunn av den unike floraen.

Flere plantearter har sitt nordligste voksested på Snåsa, som for eksempel svartor og myrkongle.

marisko

 

Kilde: Snåsa kommune
Foto: Snåsa Seterlag

Del denne siden