Toppturer

10 på topp i Snåsafjella

Fysak har utvidet sitt opprinnelige mandat til å gjelde fra inaktive til spreke. Vi har den filosofi at breddetiltak er avgjørende om vi greier å snu passivitet til aktivitet i befolkningen generelt. De spreke må ofte gå foran som rollefigurer og sette fokus på mosjon som fenomen. Derfor har FYSAK Snåsa lansert 10 på topp som et tilbud for topptrimmere.

Følgende topper er med i 10 på topp Snåsa med anbefalt veg til startpunkt(sommer):

1. Hammerheia 640 m  – Bomveg til Bogna kraftverk

2. Langnesfjellet 767 m – Bomveg til Bogna kraftverk / Ådalen

3. Gåstjønnklumpen 750 m – Alternativ 1: Roktdalsveien til Finsåsseteren. Alternativ 2: Klevbrua til Fjellseth

4. Bukvassfjellet 1004 m – Lurudalsveien til Finnbuelva

5. Plukktjønnfjellet 790m – Grønningsvegen til Ismenningen- Gjevsjøstien. Les mer om fjellturen her. 

6. Stormuren 600m Andorfjellet 847 m – Vegen til Mediås-Holseng. Seterveg fra Holseng

7. Andorfjellet 847 m – Alternativ 1: Veg til Omlia-Aunsan. Alternativ 2: Storåsvegen til Almoseter

8. Imsdalsklumpen 941m – Grønningsvegen til Grubba

9. Heggsjøfjellet 977m – Grønningsvegen til Grubba

10. Skjækerhatten 1139m – Alternativ 1: Roktdalsvegen, seterveg til Hevdesåsen. Alternativ 2: Roktdalsvegen til Roktsjøen

Dokumentasjon
I varden er det satt inn en skiferstein med et pålimt navneskilt. Topptrimmer tar et digitalt foto av seg selv og skiltet og sender dette inn etter fullendt besøksrunde til alle toppene

Det er ikke tidsbegrensninger for å nå toppene / sende inn samlet dokumentasjon.

Snåsa på Ut.no

En annen flott tur som vi kan sette opp som nummer 11, og som er litt mer krevende, er å gå fra Gressåmoen fjellgård- til toppen av Lurusneisa. På Sørsamisk heter fjellet Tjohkele, som betyr “Det hellige fjellet”. På denne turen anbefales det å ha med seg en kjentmann.

Snåsanytt har vært på tur til Lurusneisa. Denne turen kan du lese om her, samt se flotte bilder.

FOTO: Snåsafoto

FOTO: Snåsafoto

Del denne siden