Orkideene i Snåsa

Et særtrekk ved bygda er den unike floraen som finnes. I Bergsåsen, rett ved sentrum, og i Finsåsmarka er det store og rike forekomster av orkideer. Snåsa kommune har valgt Marisko som sin kommuneblomst og den er også motivet i kommunevåpenet. Det er registret hele 17 forskjellige orkideer i kommunen. Ikke nok med at det er mange arter, det er også mange eksemplarer. På et felt i Finsåsmarka finnes det over 3600 individer av Marisko. Denne flotte orkideen er den største og mest i øyenfallende av artene. I samme Finsåsmarka finnes også den sjeldne Huldreblomen. Denne orkideen er svært vanskelig å finne, men vet du hvor du skal gå i Finsåsmarka kan du finne den. På en plass ble de registrert hele tolv eksemplarer blomstrende på et lite område. Det er unikt i skandinavisk sammenheng. Den kalkrike grunnen er årsaken til at alle orkideene er å finne på Snåsa.

P1010259

Marisko, den flotteste og største av orkideéne, blir som regel rundt 30–50 cm lang med ugreina stengler og store, runde blader med tydelige nerver. Hver plante får 1–2 store blomster. Blomstene består av en stor, bolleformet, gul leppe og fire (egentlig fem, men to er nesten fullstendig sammenvokst) lange, rødbrune blomsterdekkblader som peker i hver sin retning. Blomsten har også et rødprikket, glatt staminodier som fungerer som landingsplass for insekter som tiltrekkes blomsten av duften. De fleste insektene ramler imidlertid ned fra denne landingsplassen og havner i “bollen”. For å komme ut igjen må insektet krype bakover mot lyset som slipper inn gjennom to “vinduer” bak i bollen og presse seg ut i bakre kant av blomsten. Før insektet slipper fri må det først passere arrflikene og deretter pollenknappene. Slik sikres krysspollinering.  Undersøkelser fra Skandinavia viser at pollinatorene i hovedsak er solitære bier.

I Bergsåsen naturreservat som starter like ved Snåsa sentrum er det en egen natursti med informasjonsplakater om floraen i området.

P1010255

 

Kilde: Snåsa kommune og Wikipedia

Del denne siden