Bygdemuseet – Vonheim

Museet ligger flott til i Viosen i nærheten av Snåsa sentrum, og  inneholder gjenstander fra Snåsas kultur og historie.

Vonheim001

Foto: Snåsa museum

Omvisning

Omvisning kan man få på museet på bestilling. Ta kontakt på tlf 4503 8976.

Vonheim 1901-2001

“Vonheim” ble bygd av Snåsa Arbeidersamfunn. Denne foreningens formål var først og fremst sykekasse for arbeiderfolk, med rett til dagpenger ved sykdom.
Medlemstallet vokste raskt etter stiftelsen den 29/9-1886 på Vinje skole, fre 35 ved starten til 92 i 1889 og til 261 i 1890, og hele 320 i 1894.
Senere gikk det noe ned, men holdt seg mellom 2 og 3 hundre fram til 1907.

I 1892 ble det vedtatt å forsøke å bygge et eget forsamlingslokale. Penger ble skaffet over flere år gjennom en hel rekke basarer. Tomt ble kjøpt nedenfor Bostadhaugen, og fikk ved tinglysning navnet “Vonheim”.

Huset ble tegnet av O. Formo, og bygget av O. Rosten, begge fra Grong.
Huset ble etter byggekomiteens planer nesten 30 meter langt og nær 12 meter bredt. Den svære takkonstruksjonen vakte endel oppmerksomhet, da den var en helt ny selvbærende konstruksjon, det er sagt datidens største nord for Dovre.

Høsten 1901 var Vonheim ferdig og bl innviet med fest 20. oktober.
Med grunn, maling og alt annet kom huset på kr. 7.493,21. I tillegg kom endel gratis arbeid og materialer.

Gjennom sjuketrygdeloven av 1901 ble arbeidersamfunnets viktigste oppgave til en viss grad overtatt av det offentlige. Etterhvert ble det startet flere lag og foreninger i bygda, og arbeidersamfunnet hadde ligg etter litt utspilt sin rolle.
I 1934 ble det vedtatt å overdra Vonheim til kommunen på visse vilkår. Kommunen overtok huset pr. 1. januar 1935.
På et møte 22. april 1951 ble det vedtatt å innstille arbeidersamfunnets virksomhet “På grunn av at det ikke lenger er medlemmer”.
Siste styremøte ble holdt juni samme år. Protokollen sluttet med ordene: “Med dette er Snåsa Arbeidersamfunns verksemd slutt”.

Etter 100-årsfesten for grunnloven 17.mai 1914 sendte 17-maikomiteen følgende telegram “vedtatt kl. 10.00. om aftenen”:

Den norske regjering Kristiania:
“Innvårerne av Snåsa samlet til hundreårsfest i et antall av ca. 700 ønsker å uttale for statsmagten at vort fedrelands forsvar bør styrkes mest mulig, og at vi er villig til etter evne å ta vor del av de byrder som til fremme av dette formål blir oss pålagt”.

Etter bemyndiglese for 17.-maikomiteen Ole Eggen.

Innlevert på rikstelefonsentralen 18. mai kl. 10. formiddag for avsendelse
Ole Oldernes.

Den internasjonalt kjente maler Louis Kvalstad, samt Snåsa’s egen kunstmaler Olav Aasum har begge malt vakre scenetepper som ennå oppbevares på Vonheim.
Aasums teppe ble solgt til Ytterøy, men er nå tilbake der det hører til.

Åndshøvdinger som Anders Hovden og Arnulf Øverland samt professorene Berggaard og Vorm Muller har talt på Vonheim. Likeså statsminister Einar Gerhardsen. Store sangere og musikere har gjestet her.

Helge Ingstad og Georg Wasmuth Sejerstedt har vært her med lysbilder og foredrag fra den store verden.

Fjærs folkehøgskole holdt til her i 1903-04.

Ved emigrasjonsjubileet i Snåsa 4. juni 1937 ble det holdt folkefest på Vonheim, da skal det ha vært ca. 950 mennekser som møtte fram (Mosbro: Minner og Historikk), dette er bare eksempel på hva Vonheim har vært brukt til, det er vanskelig å trekke fram enkeltarrangement.

Vonheim ble brukt som bygdas storstue, avbrutt av 2. verdenskrig, og åra da Tonehallen fungerte som dette, men da denne brant ned i 1954, var gamle Vonheim god å finne tilbake til, og ble brukt til Snåsa Samfunnshus sto ferdig i 1970. Etter at Vonheim ble fraflyttet i 1969, sto huset tomt i noen åt før Snåsa Bygdemuseum flyttet inn her sist på 1970-tallet.

Kanskje årets Snåsadag med “gammelfest” m.m. på Vonheim kan bevise at det gamle æreverdige forsamlingshuet/kulturhuset har sin plass i vårt lag/organisasjonsliv.

Vonheim
Foto: Snåsa museum

Del denne siden