Svømmebasseng

ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER OG BILLETTPRISER 2013

Åpningstidene er fra 1. februar utvidet. Onsdager er nå forbeholdt foreldre med små barn fra kl 17:30 – 19:00. Siste halvdel av åpningstiden på tirsdager, onsdager og fredager er forbeholdt de som ønsker å svømme / trene. Da blir det ikke tillatt å bruke bassenget til lek og andre vannaktiviteter som kan forstyrre svømmerne.

Tirsdager  kl.17:30 – kl.19:00 Åpent for alle
Tirsdager  kl 19:00 –  kl 20:30 Åpent for de som ønsker å svømme / trene
(badstue: herrer partallsuke, damer oddetallsuker)

Onsdager kl 17:30 –  kl 19:00 Åpent for foreldre med små barn
Onsdager kl 19:00 –  kl 20:30 Åpent for de som ønsker å svømme / trene

Fredager kl.17:30 – kl.19:00 Åpent for alle
Fredager kl 19:00 –  kl 20:30 Åpent for de som ønsker å svømme / trene
(badstue: herrer partallsuke, damer oddetallsuker)

Lørdager kl.11:00 – kl.13:00 Åpent for alle
Familiebading

 

Følgende billettpriser gjelder  i  2013

Voksne kr. 50,-
Barn, alders- og uførepensjonister  kr. 25,-
Klippekort voksne (10 klipp) kr. 400,-
Klippekort barn, alders- og uførepensjonister  (10 klipp) kr. 200,-
Timepris leie av bassenget kr. 400,-

Barn, gjelder personer i alderen 0-15 år.

Det ytes 50 % studentrabatt.

For leie av bassenget, kontakt Teknisk etat,
vaktmester Kjell Tyldum mobil 45 60 03 31

VELKOMMEN!

Del denne siden