Jørstadelva Krigsminne

Jørstadelva krigsminne ble åpnet 8. mai 1995, på 50-årsdagen for fredsslutningen. Siktemålet for dette krigsminne er å kombinere respekt for krigens dåd med håpet om framtidig fred og forsoning. 

Finland inngikk våpenhvile med Sovjet 4. september 1944 og den tyske nordarme måtte trekkes tilbake sørover gjennom Norge. Dette førte til krigsoperasjoner også i de fjerne og øde Snåsafjella. ”Woodlark” og “Rype*” var to slike operasjoner. Disse har fått hver sin støtte ved Jørstadelva. Ved siden av støttene ble det under avdukingen plantet tre fredstrær som symboliserer norsk, amerikansk og tysk fredshåp.

WOODLARK var en norsk sabotasjegruppe fra Norwegian Independent Company No 1. Gruppen ble satt i land i Jøssundfjorden, senere supplert med nordmenn og tok base på svensk territorium ved Burvatnet. Den 13. januar 1945 ble jernbanebrua sprengt, både for å sinke den tyske tilbaketrekning på Nordlandsbanen, og for å tvinge den over på sjøtransport. Sprengningen førte til det største tap av menneskeliv i NSB sin historie. 78 tyskere og to nordmenn omkom. En nordmann omkom under oppryddingen.

Sprengningen førte til en meget spent situasjon med fare for tyske represalier. Dette fordi operasjonen var den mest omfattende av en rekke lignende sabotasjeaksjoner. Umiddelbart etter sprengningen ble det bygd en ny trase og krisebru for jernbanen. Denne traseen med brukar kan godt sees i dag, mellom jernbanen og vegen. Merk: Det var ingen veg her på sørsida av Snåsavatnet i 1945.

*RYPE var kodenavnet på en amerikansk fallskjermstyrke, the Norwegian Operations Group (NORSO), som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945. Styrken tilhørte organisasjonen The Office og Strategie Services (OSS), forløperen til U.S. Central Intelligence Agency (CIA). Soldatene var rekruttert fra 99th Battalion (Separate) US Army, en bataljon som var opprettet i 1942 for å drive geriljaaksjoner bak fiendens linjer. Styrken i Snåsafjella var hovedsakelig norskamerikanere.

Del denne siden