Lillemarka familiebarnehage

Lillemarka barnehagen har 5 barnehageplasser i alderen fra 0-5 år.

Åpningstiden har variert fra år til år avhengig av brukernes behov. Barnehagen har stengt 1 uke i vinterferien og 4 uker (29, 30, 31 og 32) i sommerferien.

Barnehagen har 1 assistent (eier) og 1 førskolelærer.  Fine turmuligheter med skogen i nærmiljøet som gir fine utfordringer, og blir et viktig ledd i det pedagogiske arbeidet.

For mer informasjon, henvendelse til Laila Saur, telf. 950 54 047 eller e-post: [email protected].

Del denne siden