Fiske i Jørstadelva

Fiske i Jørstadelva foregår ca. frem til 15. september. Fisket foregår fra Kleivfossen til elvas utløp, en strekning på ca 9 km.

Elva er rolig og forholdsvis dyp i den ytterste delen, og blir grunnere og får mer fart på seg når en kommer et stykke ovenfor Jørstadbrua. Ovenfor brua er det meget fine forhold for fluefiske. Høst og vår går det vanligvis storørret opp i elva, og den største fisken som er tatt i nyere tid er på 12,2 kg.

Landskapet elva renner gjennom består både av kulturmark og store områder med mer uberørt mark. Floraen er frodig og artsrik. Flere steder langs elva er det områder med stor rekreasjonsverdi. Gjennom elveforebygging er forholdene flere steder lagt godt til rette både for fiske og lett adkomst til elva også for folk med større fysiske handikap.

Fangstrapporter:

Oppfordrer alle fiskere til å skrive fangstrapport og levere kortet i en av kassene som henger på oppslagstavlene langs elva. På baksiden av fiskekortet finner dere en tabell hvor dere skriver ned fangst med nøkkeldata. Fangstrapporten er viktig i arbeidet med å føre statistikker omkring fisket mengde, fisketidsrom, agn og fiskens kondisjon.

Oppslagstavlene finner du på følgende steder: Grønnøra flyplass, Jørstadelva krigsminne ved Jørstadbrua, ved gapahuken og ved Kleivfossen. Kortet kan også leveres til kortselger.

Du får kjøpt fiskekort på følgende utsalgssteder:

COOP Brede Marked TLF: 741 52 143
Strindmo Camping TLF:741 63 912

Del denne siden