Snåsa barnehage

Snåsa barnehage

Vi legger vekt på å få til en trygg hverdag for hele barnegruppa ved faste rutiner og aktiviteter. Personalets oppgave er å se det enkelte barnet og ivareta de grunnleggende behov, gi utfordringer etter hvert som de mestrer nye ting. Mye av tiden er satt av til leik.

Felles for alle er at vi har fokus på barns medvirkning, pedagogisk dokumentasjon, sosial kompetanse, språk, tekst, kommunikasjon og demokrati. For å få kjennskap til andre kulturer jobber barnehagen med FORUT, som er en bistandsorganisasjon som har barn og deres behov i fokus. Naturen rundt barnehagen brukes mye og kreativ. Vi satser en del på friluftsliv og har en turdag i uka.

Åpningstider: 07.30-16.30, men ta kontakt ved behov for utvidet åpningstid.

For mer informasjon ta kontakt med enhetsleder/styrer Liv Ella H.Omli, 74 12 70 64 / 95 05 43 92 eller styrer Anita Kjensteberg, 74 12 70 25 / 97 07 82 08.

Snåsa barnehage, avd.Vinjebakken

Avdelingen har tre grupper: Blåveisa, Kvitveisa og Smørblomsten.  To av våre avdelinger er tilrettelagt for å ta imot barn i alderen 0 til 5 år og en er spesielt tilpasset de minste barna, mangfold i alder gir mangfold i aktivitetene, omsorg, innlevelse, språk osv.

Barnehagen fokuserer også på miljø og søppelhåndtering og har vært medlem av miljøorganisasjonen Grønt Flagg siden 2005. Når vi drar på tur bruker vi flere plasser som for eksempel 100 m-skogen, Muran, Føggelskogen, Lysthusberget, Vinje og ellers nærmiljøet rundt barnehagen.

Les mer om avdeling Vinjebakken på www.snasa.kommune.no>>

Snåsa barnehage, avd. Breide

Avdelingen på Breide er en barnehage med god plass, lyse oversiktlige rom som er inndelt med “møteplasser” for barna. Avdelingene ligger i samme bygg med felles inngang. Begge avdelingene har tilgang til gym.sal, sløydsal og de gamle klasserommene.

Småbarnsavdelingen, Småskogen er tilrettelagt for de yngste barna når det gjelder rom, leker og utstyr.

Storbarnsavdelingen, Tuva, er tilrettelagt for de større barna. Det er kort vei til skogen, der det bl.a. er Gapahuk, lysløype, akebakke.

Vi har mulighet til å besøke lokale tradisjonsrike plasser som bl.a. husmannsplassen Sandmoen, Bredesmoen, Oldernes, Jørstad elva, Finsås, gårdsbruk m.m. Har samarbeid med personer i nærmiljøet for tradisjonsformidling mellom generasjoner.

Åpningstid: 07.30-16.30, men ta kontakt ved behov for utvidet åpningstid.
For mer informasjon ta kontakt med enhetsleder/styrer Liv Ella H.Omli, 74 12 70 64 / 95 05 43 92 eller styrer Anita Kjensteberg, 74 12 70 25 / 97 07 82 08.

Del denne siden