Snåsa Montessoriskole

Snåsa Montessoriskole ligger på Agle, 9 km fra Snåsa sentrum.  Inneværende skoleår er det ca. 50 elever fordelt på 7 årstrinn.

Montessoriskolen er et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen er annerledes ved at den har mindre grupper, og gruppene er sammensatt av barn i ulik alder. Selvstendighet er det overordnede målet for eleven. Både lærerens og elevens roller er også litt annerledes: Eleven arbeider selvstendig innenfor en plan for semesteret, og har spesielle læremidler å arbeide med i klasserommet. Elevene kan fungere som veiledere for hverandre. Læreren er også veileder, og observerer barna for å kunne hjelpe og stimulere til riktig tid. Stimuleringen skal hjelpe barnet til selv å utvikle sine evner.

Alle læringssituasjoner innbefatter aktivitet, i motsetning til foredragssituasjonen. Læringsmiljøet er spesielt og skal inspirere til arbeid. Skoledagen er ikke delt opp i korte økter. I stedet kan eleven selv ta inititativ til pauser og avveksling.

Les mer om montessoriskolen på www.snasamontessori.no

Del denne siden