Snåsa Montessoribarnehage

Snåsa Montessoribarnehage er et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper som er anerkjent verden over. Barnehagen har tett samarbeid med Snåsa Montessoriskole.

Montessoripedagogikken tilpasser utfordringene til det enkelte barn. Barnehagen satser på høy kvalitet i barnehagens innhold.

Barnehagen tilbyr:

  • Et godt læringsmiljø tilpasset barnas alder.
  • Konkretiseringsmateriell tilpasset barnas interesse og modenhet
  • «Hjelp meg til å hjelpe meg selv». Et nøye gjennomtenkt og tilrettelagt læringsmiljø er en forutsetning for utvikling av selvstendighet
  • Engasjerte voksne.
  • En barnehage med unike uteområder
  • Smøremåltid hver dag, varmlunsj en gang i uken
  • Satsning på friluftsliv
  • Fokus på samisk språk og kultur

Vi følger kommunale satser for foreldrebetaling. Barnehagen følger samordnet opptak i Snåsa kommune, med søknadsfrist 1. mars.

Les mer om Snåsa Montessoribarnehage på www.snasamontessori.no

Del denne siden