Kulturvandring til Roaldstein

utkikkspunkt (1 of 1)

FOTO: Hallvard U. Smestad

 

Roaldstein er en 200 meter høy bergknatt og er et fint turmål for en dagstur. Turen er på 1,6 km. tur/ retur. Her er det god utsikt mot deler av bygda og fjellene, og når det er klarvær kan man se helt til enden av Snåsavatnet mot sør.

Et gammelt sagn sier at Roaldstein er hodet på en Jøtul. Bygdefolket leide jøtulen til å bygge Snåsakirka. Men da han var ferdig, lurte bygdefolket ham til å hefte så lenge at sola rant og jøtulen ble til stein..

VEIBESKRIVELSE: Fra Snåsa kjør mot E6 og ta av til Snåsa Hotell. Fortsett på denne vegen rett frem opp gjennom bakkene og videre et stykke før du ser skilttavle på venstre side av veien.

Utkikkspunkt

Plassen består av en informasjonstavle med trimkasse. På stedet er det også trebenker og bord og en liten bålplass. Her er det absolutt muligheter for avkobling på taket av Snåsa.

Siden stedet var utilgjengelig og samtidig en ypperlig utkikkspost, så har steinen vært brukt til flere formål opp gjennom historien. Det ble utformet en borg rundt platået, unntatt mot sør, der stupet er. Man finner fortsatt rester etter bygdeborgen, som trolig ble bygd på slutten av eldre jernalder, en gang mellom 500 f.kr- 550 e.kr. Behovet for en slik mur var trolig på grunn av angrep av krigerske grupper på denne tiden. Man tror at bygdeborgen opp gjennom historien har blitt brukt som vern, angrepspost og som utkikspost. De ble bygd som et sted der befolkningen kunne flykte til. Under andre verdenskrig så hadde tyskerne stilling på Roaldstein.

 

INFO: Ved startet på stien finner du en infotavle med god beskrivelse. Det er også info ved fangstgropa og på steinen. Der er det også en trimkasse der du kan registrere deg. (FOTO: Hallvard U. Smestad)

INFO: Ved startet på stien finner du en infotavle med god beskrivelse. Det er også info ved fangstgropa og på steinen. Der er det også en trimkasse der du kan registrere deg. (FOTO: Hallvard U. Smestad)

Fangstgrop

Langs stien så går vi forbi en fangstgrop. På Snåsa har det vært fangstgraver og fangstsystemer over hele bygda. På Roaldstein er det spor etter flere dyregraver.Fangstgropene er fangstanlegg hovedsaklig beregnet på elg. Enkelte av dem kan dateres tilbake til steinalderen og den eldste kjente datering i Norge er fra cirka 3700 f.kr. De fleste er imidlertid langt yngre og er anlagt i perioden fra år 0 og til 1350.

Jaktmetoden var svært effektiv og allerede på 1500- tallet forsøkte myndighetene å sette en stopper for denne virksomheten. Dette fordi elgstammen var blitt kraftig redusert og ble ansett som truet. Jaktformen fortsatte allikevel i mindre omfang til 1700- tallet.

FANGSTGROP: Denne fangstgropa passerer man på turen. (FOTO: Hallvard U. Smestad)

FANGSTGROP: Denne fangstgropa passerer man på turen. (FOTO: Hallvard U. Smestad)

 

Finn veien på ut.no

 

Kartutsnitt fra ut.no

Kartutsnitt fra ut.no

 

 

 

Del denne siden