Ledige tomter

4 unike, solrike og sentrumsnære tomter med utsikt over Snåsavatnet!

tomter bostad

Tomtene er sentralt beliggende på Bostadlandet ved Viosen, med flott utsikt mot Snåsavatnet og Viosen. Tomtene er byggeklare med vei, strøm og vann/avløp fram til tomtegrense.

Innenfor gangavstand ligger både skole, barnehage, ny friidrettsbane, kunstgressbane for fotball, badestrand, småbåthavn, skiløype og det meste av butikker og sentrumsfunksjoner i Snåsa Sentrum.

Tomtepris:

Pris for byggeklar tomt: kr 100 000,-. Oppmålingsavgift og tilkoblingsavgift for vann/avløp kommer i tillegg.

Selger:

Snåsa kommune. For mer informasjon/interesse kontakt:

Nærmere informasjon finner du på Snåsa kommune sine nettsider – KLIKK HER.


 

Andre tomter/regulerte områder i Snåsa:

Tomter på kommunal/offentlig grunn, sentrum:

Vinje sør: 5 regulerte ikke bebygde herav 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/136

Hovteigen boligfelt: Et område nord for Hovtunet, boligformål. Beliggenhet 17/40.

Slettvangen: 2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/1, Opplysningsvesenets fond

Stallbakken: 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/118

Bugjelet: 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/1, Opplysningsvesenets fond

Vinje: 2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/1/54, 62, Opplysningsvesenets fond.

Rishaugen sør, B-5:    Ikke detaljregulert, kommunedelplan Snåsa sentrum område B-5

Hovteigen: Ikke detaljregulert, kommunedelplan Snåsa sentrum område B-1

Tomter på privat grunn, sentrum:

Viosen: 10 regulerte, ikke byggeklare. Beliggenhet 50/25

Bakkegrenda: 1 (2) byggeklare tomter. Beliggenhet 16/28, 30

Sentrum: 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 16/20

Meieritomta: Område regulert til boligformål. Beliggenhet 16/36.

Tomter på kommunal-/privat grunn, utenfor sentrum:

Nagelhus boligfelt: 5 byggeklare tomter. Beliggenhet 20/28

Breide boligfelt (Berget): 3 byggeklare tomter, Beliggenhet 66/65,herav 1 privat tomt 66/64

Breide boligfelt øst: 9 byggeklare tomter. Beliggenhet 66/84, 109.

Agle II: 4 regulert, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 24/3

Vegset: 6 regulerte, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 7/1

Oversikten er oppdatert 20.05.2015 – Teknisk enhet Snåsa kommune

For mer informasjon, kontakt Snåsa Kommune – www.snasa.kommune.no

 

Del denne siden