Viosen

Viosen ligger vakkert til helt i enden av Snåsavatnet. Viosen er ”gamlebyen” i Snåsa, og var tidligere sentrum med både bakeri, handelslag og kai.

Viosen_Snåsavatnet

I dag er Viosen stort sett preget av bolighus, mange i gammel stil. Viosen har også båtplasser for fritidsbåter, badestrand og idrettsanlegg med kunstgressbane og tartandekke. Snåsa Bygdamuseum (Vonheim) ligger også like ved Viosen. Av bedrifter ligger blant annet lokalavisa Snåsningen og Omli Mek.verksted, samt avkjøring til Snåsa Akupunktur på Solbu. Nylig er også det gamle garveriet rehablitert og i dette bygget finner du nå Garveriet Kafe og Brukthandel.

Del denne siden