Aarjel Saemiej Skuvle

Aarjel Saemiej Skuvle er en skole for alle samer.  Skolen har en fin beliggenhet ved Snåsavatnet, og i nær tilknytning til Snåsa sentrum. Skolen har også eget internat, slik at elever fra andre kommuner kan bo her gjennom skoleåret.

Rektor er Susanna Nilsson Walkeapää, tlf. 741 27 035. E-post: susanna.nilsson.valkeapaa@snasa.kommune.no

Del denne siden