Gaundalen fjellgård

gaundalen

Fjellgården Gaundalen er kjent for sine rike muligheter for jakt, fiske og rekreasjon.

Eiendommen ligger midt i et av Norges største urørte fjellområder. Gaundalen er Snåsas største privateide eiendom (75.000 da.) Gården ligger 500 m.o.h

Det har vært fast bosetting på Gaundalen siden 1600 og fjellgården er fortsatt helårsbebodd. Eiendommen ligger helt inntil svenskegrensa og den ligger også midt i et av Norges største fjellområder, Skjækerfjella, hvor Skjækerhatten når 1139 m.o.h. På Gaundalen tilbys det fiske i elva Gauna eller i Grønlivatnet, båtutleie, storviltjakt, småviltjakt og guidede turer til Skjækerhatten. Overnatting kan du få i egen hytte eller på gården og servering hvis du ønsker det.

Gaundalen er et av Norges beste elgvald gjennom tidene. Elg med landets største elggevir i 1955 (373.3 poeng) av Henry Gaundal ble felt her, og rekorden ble ikke slått før hele 45 år senere. Utnyttelse av jakt og fiske på eiendommen var fra gammelt av kjærkommen inntektskilde, og er fortsatt viktig. Mest tyskere, men også nordmenn, kom tidligere til fjellgården for å felle storoksen. Elgstammen kan sammenlignes med elgen vi finner i den svenske nasjonalparken Sarek. I dag jakter familien elgen selv. Kvoten er på rundt 12 dyr.

For å komme fram til Gaundalen finnes det flere alternativer. Til fots fra Imsdalen i Snåsa trenger du ca. 8 timer. På hesteryggen tar den turen noe kortere tid. Ellers kan du kjøre om Verdal og til Torrön i Sverige og ved hjelp av båt og traktor komme fram på ca. 2,5 time. (Kjøretid i bil kommer i tillegg.) Eller du kan bestille flytransport fra Grønøra i Snåsa og til Gaundalen, flyturen tar bare 20 minutter. Vinterstid er snøscooteren aktuell og da tar turen innover ca. 1,5 time.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 74 15 28 29

Del denne siden