Navlusmarka fornminnefelt

Feltet omfatter for det første en del gravminner. To store gravhauger og en mindre, dessuten 3 steinringer. I midten av steinring 1 har det stått en bauta, som ble reparert og gjenreist i 1953 av ungdomslaget Andvake.

Utgraving av de to andre steinringene viste at de har inneholdt branngraver. Et dekorert leirkar ble funnet i den ene, en ildslagningsstein av kvartsitt i den andre. Funnene daterer gravene til ca. 400 e. Kr. – haugene på feltet er ikke undersøkt, men antas å være fra samme tid, eller noe tidligere.

Før stedet var i bruk som gravplass ble det drevet jernvinne her. Under steinring 2 fantes en del jernslagg og spor etter en enkel blæsterovn. Et gropformet anlegg mellom steinring 1 og 3 har også hatt med jernframstilling å gjøre.

Ca. 15 m sør for bautaen ligger en samling små groper tett i tett. Det er “tufter” etter kullmiler, som skaffet brensel til jernproduksjonen. Denne har foregått omkring 0 – 100 e. Kr. Trekulldateringer av både jernvinneanlegg og kullmiler viser det.

Fornminnefeltet ligger i dag på grunn som tilhører Navlus. En får likevel mistanke om at gravanleggene skriver seg fra en egen oltidsgard som av en eller annen grunn ble nedlagt allerede i jernalderen.

Del denne siden